Jdi na obsah Jdi na menu

Chrámový svátek sv. Vladimíra, 11. července 2015

15. 7. 2015

Pravoslavný chrám sv. Vladimíra Mariánských Lázních, který byl slavnostně vysvěcen 8. července 1902, se stal v sobotu 11. července 2015 svědkem jiné historické události. Poprvé v hodnosti arcibiskupa pražského a českých zemí zde sloužil archijerejskou svatou liturgii vladyka Michal, aby společně s věřícími a duchovenstvem oslavil svátek sv. Vladimíra, od jehož úmrtí 15. července 2015 uplynulo již 1000 let.

Tisíc let je vlastně polovina dějin církve, tisíc let je tomu od chvíle, kdy sv. Vladimír začal sjednocovat slovanské kmeny Kyjevské Rusi a přivádět je ke křesťanství.

 

V půl desáté dopoledne, za doprovodu zvonů, vítaly před chrámem vladyku děti s květinami, a s chlebem a solí podle staroslovanského obyčeje pak br. Vladimír Tatarinov, starosta chrámu. V chrámových dveřích již vzácného hosta očekával místní duchovní správce o. prot. Josef Hauzar s dalšími duchovními, o. Nikolajem Liščenjukem, představitele RPC v Karlových Varech, o. prot. Milanem Horvátem, kancléřem ÚMR, o. Eugenem Bakošem, děkanem tachovským,  prot. Mykolou Ončulenkem, okružním protopresbyterem pražským a o. Fedirem Hrynyukem, duchovním správcem v Sokolově.

Ve svátečním kázání, kterým posloužil představený chrámu o. Josef, mohli věřící vyslechnout příběh sv. Vladimíra, zavrhnutí pohanství, jeho obrácení ke křesťanství a zavedení křesťanské víry na celé jím ovládaném území.

 

V závěru bohoslužeb, kterých se zúčastnilo asi 80 věřících, přistoupivších v hojném počtu k svatému přijímání, do chrámu z nedalekého monastýru Proměnění Páně v Těšově přibyl ještě vl. Kryštof, emeritní metropolita. Vladyka arcibiskup Michal na závěr bohoslužby pronesl krátkou sváteční zdravici, v níž připomenul osobnost sv. Vladimíra, kyjevského knížete a sjednotitele Kyjevské Rusi a předal o. Josefovi ikonu sv. apoštolům rovných Cyrila a Metoděje, učitelů slovanských. Vladykové se pozdravili a oba dostali z rukou rady PCO v Mariánských Lázních dárkový koš. Vladyka arcibiskup Michal u příležitosti své první oficiální návštěvy Mariánských Lázní a vladyka Kryštof, emeritní metropolita, u příležitosti svého nedávného jmenování profesorem teologie na Prešovské univerzitě.

Závěrem svaté liturgie, sloužené  jazyce českém a církevněslovanském několikrát zaznělo mnoholetí představitelům českého státu, našim vladykům a věřícím a všem křesťanům v naší zemi.

Posléze se všichni odebrali do hotelu Krakonoš, kde společně poseděli u slavnostní tabule. Sváteční den byl zakončen hodinovou prohlídkou nedalekého parku Boheminium, na kterou nás pozval jeho provozovatel pan Radek Míka. Tento park je proslulý svými 65. miniaturami historických staveb na území ČR, rozkládajícímu se na 5,5 ha.

 

Společně s věřícími, kteří si připomenou sv. Vladimíra teprve 15 (28). července podle juliánského kalendáře, se můžeme modlit:

„Bože, Ty jediný jsi svatý, Ty jediný jsi pramen všeho dobra; pomáhej nám na přímluvu svatého, apoštolům rovného, knížete Vladimíra, ať svůj život uspořádáme podle Tvé vůle, zjevované prostřednictvím evangelia, abychom se nepřipravili o účast na Tvé slávě. Prosíme o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Spasitele, neboť on s Tebou působením  Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.“

                                                                  -  jh  -