Jdi na obsah Jdi na menu

Chrámový svátek sv. Vladimíra, 19. července 2014

25. 7. 2014

 Mariánské Lázně

V sobotu 19. července, za parného letního počasí, se v pravoslavném chrámu sv. Vladimíra sešlo asi 60 věřících, aby oslavili chrámový svátek a připomněli si 112. výročí jeho vysvěcení. O. prot. Josef Hauzar, představený chrámu, přivítal na slavnostní sv. liturgii o. archimandritu Marka Krupicu, statutárního zástupce pražské pravoslavné eparchie, o. prot. Milana Horváta, kancléře ÚMR, o. prot. Evžena Červinského, ředitele ÚER, o. prot. Eugena Bakoše, tachovského děkana a o. Metoděje Kouta, duchovního správce ve Františkových Lázních.

Duše přítomných věřících láskyplně ve svém svátečním kázání pohladil o. Marek, když připomněl význam jednotlivých historických osobností, panovníků, biskupů, vojevůdců, prezidentů, či premiérů pro daný národ, v tomto případě význam svatého apoštolům rovného knížete Vladimíra pro národy Kyjevské Rusi. Podobně jako svatí apoštolům rovní bratři soluňští Cyril a Metoděj  na Velké Moravě, stál i on u pokřesťanštění svého národa. V době když ještě nebylo křesťanstvo rozděleno, a nebylo tak žádných pravoslavných, římských katolíků, či protestantů, se sv. Vladimír se svými dvořany rozhodl přijmout křesťanství prezentované Byzancí. A tak se obyvatelé Kyjevské Rusi zařadili nejenom mezi křesťanské národy, ale přijetím písemnictví  a zákonů rovněž mezi kulturní národy Evropy té doby.

V závěru sv. liturgie o. Marek ještě s duchovními posvětil novou ikonu sv. Vladimíra, zhotovenou pro náš chrám v moskevské ikonopisecké dílně – dar sestry Ljubovi Buhajové z Mariánských Lázní.

K vzácným hostům slavnostní bohoslužby patřil starosta města Mariánské Lázně pan Zdeněk Král a vicepresident Royal Golf Clubu Mariánské Lázně br. Kirill Kozhuchov, člen rady naší církevní obce. Ke konci bohoslužby dorazil také emeritní metropolita Kryštof s bratřími z těšovského monastýru Proměnění Páně.

Poděkování patří všem, kteří přispěli ke krásné duchovní atmosféře, v první řadě pěveckému sboru pod vedením br. Pavla Urbana, návštěvníkům, dárcům a mecenášům chrámu. Také pro ně zaznělo několikanásobné mnoholetí, které se otevřenými chrámovými dveřmi rozléhalo do letním sluncem rozpálené přilehlé Ruské ulice.

Všichni věřící a vzácní hosté přijali pozvání duchovního správce o. Josefa na skromný oběd v hotelu Krakonoš v Mariánských Lázních.

                                                                                                    -  jh  -

 

Náhledy fotografií ze složky Jiné fotografie