Jdi na obsah Jdi na menu

Ekumenická pobožnost v Mariánských Lázních

7. 11. 2012

 Ekumenická pobožnost v Mariánských Lázních

Za chladného a deštivého počasí, se v neděli 4. listopadu odpoledne na městském hřbitově v Mariánských Lázních konala již tradiční ekumenická bohoslužba, během které mohlo několik desítek přítomných vyslechnout čtyři čtení ze svatého Písma a čtyři dušičková zamyšlení.

Postupně se při modlitbách, čteních a kázáních prezentovali čtyři představitelé místních křesťanských církví – p. Řehoř Urban za církev římskokatolickou, o. Josef Hauzar za církev pravoslavnou, farář Daniel Matouš za církev českobratrskou evangelickou a konečně farářka Vladimíra Bělunková za církev československou husitskou.

Přítomní mohli slyšet mimo jiné o tom, jak důležité je vzdávat úctu svým předkům a dbát o čistotu a důstojnost místa jejich posledního odpočinku. Hlavní důraz však kazatelé kladli na význam smrti v lidském životě a následnou naději života věčného, který z ní vyplývá. Hřbitov byl také označen za místo smíření, a to jak mezi lidmi, tak mezi rebelujícím člověkem a jeho Stvořitelem.

Bohoslužebný průvod doprovázel dechový kvartet z Mariánských Lázní pod vedením pana Országa.

                                                                                                         -  jh  -

 

duchovni-ctyr-cirkvi-z-marianskych-lazni.jpg

duchovni-u-krize.jpg