Jdi na obsah Jdi na menu

Oprava schodiště chrámu sv. Vladimíra

26. 9. 2016

Mariánské Lázně

Koncem letošních prázdnin jsme pro havarijní stav museli přistoupit ke generální rekonstrukci vstupního schodiště našeho chrámu sv. Vladimíra. Původní záměr opravit opěrné zdi a obnovit izolační nátěry se projevil jako nedostačující, poněvadž na několika místech nejen že vydatně zatékalo, ale hrozilo i zborcení schodiště a ohrožení návštěvníků i kolemjdoucích. Skoro bez prostředků jsme se pustili do díla. Díky několika sponzorským darům máme nyní finančně zajištěnu již skoro polovinu rekonstrukce, jejíž rozpočet se překročil 200 tisíc Kč (€ 8.000,-).

Štědrým dárcům touto cestou děkujeme a vyprošujeme Božího požehnání. Pro další případné dary máme zřízený bankovní účet č. 019-0780665379/0800.

o. Josef Hauzar a rada církevní obce

Pro ilustraci jsme umístili několik fotografií do rubriky fotoalbum.