Jdi na obsah Jdi na menu

Svatba 18. listopadu 2012

27. 12. 2012

 Svatba

Ačkoli  svatby nejsou v naší vlasti příliš častým jevem, o to víc jedná-li se o svatby církevní, přesto se ještě najdou mladí lidé, kteří se rozhodnou říci si své ano v chrámu. V letošním roce jsme vykonali čtyři svatební obřady. Ten třetí v pořadí se konal 18. listopadu 2012, kdy společně stanuli před Božím oltářem v našem chrámu sv. Vladimíra  Mgr. Vladimír Hrinko a Mgr. Ivana Horochoničová z Františkových Lázní. Novomanželům zazpíval místní pěvecký sbor a oddávající duchovní prot. Josef Hauzar jim v závěru popřál do společných let života hojnost Božího požehnání.

Komu se zdá být příjmení  ženicha povědomé, nemýlí se. Ženichův tatínek o. Nikolaj Hrinko (+1987) byl dlouholetým a zasloužilým pravoslavným duchovním. Jeho poslední farností byl Stročín, dnes již zaniklá církevní obec jižně od východoslovenského města Svidník.

Přejeme i touto cestou oběma novomanželům, ať je mocná pravice Boží vede vždy po správných cestách a ať nepodléhají pokušením a beznaději naší doby. Nechť dítka narozená z jejich manželského svazku jim budou radostí i oporou, naplněním a završením lásky, lásky která je přivedla pro požehnání do domu Hospodinova.

                                                                                      

                                                                                                         -  jh  -