Jdi na obsah Jdi na menu

Vánoce 2014 - 2015

15. 2. 2015

Mariánské Lázně

Oslava svátků vánočních, svátku Kristovo Narození, je spojeno s určitou nostalgií, kdy zavzpomínáme na své vlastní dětství a mládí. Vánoce jsou právem nazývány také svátkem rodiny, té opravdové, kterou tvoří maminka, tatínek a jejich děti.

Tak jako se Narozením Bohočlověka Ježíše Krista naplnila radostná naděje lidstva o Spáse a Vykoupení, tak se rodičům naplňuje narozením vlastních dětí smysl jejich života, které se stávají pokračovateli rodu, potažmo národa.

Svátek Kristova Narození jsme oslavovali třikrát. Nejprve 24. a 25. prosince 2014  bohoslužbami v chrámu sv. Vladimíra v Mariánských Lázních, 26. prosince v kapli Narození Přesvaté Bohorodice v Mokřině a posléze 7. ledna 2015 (tedy 25. prosince podle juliánského kalendáře) opět v Mariánských Lázních.

7. ledna 2015 se k vánoční svaté liturgii v chrámu sešla více než stovka věřících s dětmi. Desítky věřících přistoupili k sv. Eucharistii a všechny děti v závěru liturgie obdržely malý dárek. Z chrámu jsme se všichni přesunuli do sálu nedalekého hotelu Continental, kde se konala tradiční ruská vánoční nadílka pro děti naší církevní obce a také pro děti s místního Dětského domova Paprsek, které přišly společně se svojí ředitelkou, paní Mgr. Ivanou Dudarcovou. Děti se svými rodiči shlédli představení „Kočičí dům“, které zahráli umělci z Prahy. Další překvapení čekalo děti pod rozsvíceným stromečkem, kde na ně čekal děda Mráz se Sněhurkou. Z jejich rukou děti obdržely vánoční dárky, ovšem nejprve musely zarecitovat básničku.

Vánoční nadílka by se nemohla uskutečnit bez finančního zajištění firmou Lotus Development s.r.o.  a  BRIDGE Group s.r.o.

Poděkování za zdárný průběh letošních oslav Kristova Narozen í patří nejen našim mecenášům, ale všem lidem dobré vůle, kteří nám pomáhají svými modlitbami o obětavostí.

 

                                                                                                          - jh -