Jdi na obsah Jdi na menu

Vánoce 2016 - 2017

17. 2. 2017

Vánoční svátky, Narození Spasitele Ježíše Krista, jsme podle juliánského kalendáře oslavili v sobotu 7. ledna 2017. Již tradičně byl náš chrám přeplněn věřícími s dětmi. Sv. liturgie probíhala v jazyce českém a církevněslovanském, za doprovodu chrámového pěveckého sboru pod vedením br. Pavla Urbana. Svátečním kázáním posloužil o. Josef Hauzar v jazyce ruském a českém. Několik desítek přítomných přistoupilo ke svatému přijímání. V závěru sv. liturgie zaznělo mnohonásobné mnoholetí presidentovi republiky, vladyku metropolitu Rostislavovi a vladyku arcibiskupu Michalovi. Pak se již všechny děti těšily na vánoční besídku, kterou již pátým rokem za přispěním sponzorů pořádáme v sále hotelu Continental (dříve narození jej znají pod názvem Kinokavárna Slovan).

Více než čtyřicet dětí a jejich rodičů se aktivně zapojilo do programu, plného koled, písní a scének. V závěru obdrželo každé dítě vánoční balíček. Pro všechny přítomné bylo připraveno malé pohoštění formou bufetu. Kéž Boží požehnání spočine na všech, kteří se zasloužili o zdárný průběh letošních oslav svátku Kristova Narození.

                                                                                           -  jh  -