Jdi na obsah Jdi na menu

Vánoční a novoroční bohoslužby

20. 12. 2017

 

Pravoslavná  církevní obec v Mariánských Lázních
 
Milá sestro, vážený bratře,
dovoluji si Vás pozvat do našich chrámů a kaplí na vánoční a novoroční a následné bohoslužby naší farnosti, jejichž program níže přikládám.
 
 Chrám sv. Vladimíra, Mariánské Lázně
 
 17.12.      -  neděle    Neděle svatých Otců   v 10 hod sv. liturgie
 24.12.      -  neděle    Štědrý den  v 10 hod sv. liturgie
 25.12.      -  pondělí    Narození Spasitele Ježíše Krista 
                                    v 10 hod sv. liturgie s veřejnou  zpovědí                              31.12.     -  neděle     v 10 hod sv. liturgie
1.1. 2018  -  pondělí    Nový rok, Svátek Kristovy obřízky              
                                    a sv. Basila Velkého.
                                    v 10,30 hod  sv. liturgie  Basilova 
                                    s novoročním díkuvzdáním  za uplynulý rok 
 
 6.1.         -  sobota     ve 21 hod  štědrovečerní  bdění s posvěcením chlebů
 7.1.         -  neděle      Rožděstvo Christovo  
                                    (Narození Páně  podle juliánského kalendáře)
                                    v 10 hod sv. liturgie se  společnou  zpovědí 
                                    ve 12 hod vánoční besídka  pro děti 
                                  v hotelu Continental
 
14.1.         -  neděle     Neděle po Narození Ježíše Krista v 10 hod sv. Liturgie
19.1.         -  pátek       svátek Zjevení Páně/ Bogojavljenije 
                                    (podle juliánského kalendáře)
                                    v 10 hod sv. Liturgie se svěcením vody
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
                               Kaplička Přesvaté Bohorodice v Mokřině
 
26.12.      -  úterý       Sbor Přesvaté  Bohorodice, 
                                   v 10 hod sv. liturgie s veřejnou  zpovědí
 
 
Požehnané svátky vánoční, radost a štěstí z narozeného Božího Syna a našeho Spasitele Ježíše Krista, hojnost lásky, štěstí a Božího požehnání v Novém roce 2018 Vám a všem Vašim blízkým přeje a na bohoslužebné setkání s Vámi se těší                  
 
Vladimír Tatarinov                                      prot. Josef Hauzar
rada církevní obce                                      duchovní správce
 
kontaktní adresa: Ruská 347/9, 353 01 Mar. Lázně , telefon: 354 625 010; mobil – 603 573 874;  
e-mail: jos.hau@tiscali.cz
 
V letošním roce jsme dokončili stavební úpravy schodiště a jeho bočních opěrných zdí u chrámu svatého Vladimíra. Za r. 2016 - 2017 činily celkové náklady opravy přes 600tisíc Kč. Vyčerpali jsme všechny rezervy. Prosíme o Vaši modlitební i finanční pomoc.
 
č.ú. 19-0780665379/0800 – dary na opravy chrámu;  0780665379/0800 – dary na církev