Jdi na obsah Jdi na menu

Ze života farnosti

31. 10. 2012

 Mariánské Lázně

Letošní jubilejní rok  byl pro naši církevní obec náročný, ale i radostný. Náročný úkol, zhotovení nové zvonkohry na chrámu sv. Vladimíra, který jsme si vytýčili, byl s pomocí Boží a našich farníků a dobrodinců úspěšně završen nejprve 7. července slavnostním posvěcením zvonů. Jak už jsme na jiném místě také psali. Ve dnech 10. – 13. září t.r. firma Perner z Pasova zvonkohru úspěšně instalovala, takže jsme mohli dostát slovu, že zvony poprvé při bohoslužbách zazní v neděli 16. září. Nezbývá tedy než ještě jednou poděkovat všem, kteří nám jakýmkoli způsobem pomohli, či sami přiložili ruku k dílu.

V sobotu 29. září se v areálu hotelu Krakonoš konalo tradiční setkání lidí dobré vůle. Integrální součástí této akce, kterého se pravidelně účastní stovky diváků, je slavnostní ekumenický akt s připomínkou naší státnosti, s modlitbou a státní hymnou. Toho letošního pátého jubilejního, se kromě představitelů čtyř místních křesťanských vyznání, účastnil též vladyka metropolita Kryštof s doprovodem, který u příležitosti české státnosti hovořil o sv. knížeti Václavovi a jeho odkazu pro dnešní generaci.

Rada starších naší církevní obce na své říjnové schůzi zhodnotila uplynulé období a posoudila naše možnosti dalšího rozvoje farnosti. Rada projednávala možnosti generální rekonstrukce vstupního chrámového schodiště a jeho uvedení do původního stavu. Ovšem finanční náročnost takové rekonstrukce vysoko přesahuje možnosti naší farnosti. Rovněž je potřebné upravit okolí chrámu tak, aby se dali konat sváteční průvody kolem chrámu. S tím ovšem souvisejí stavební úpravy základového zdiva chrámu, to znamená izolace, odvlhčení a položení drenáží. Tato práce by se dala předběžně vykonat za 350tisíc korun. Br. Kirill Kožuchov prezentoval vydání nového společenského časopisu Pramen (Istočnik) který obsahuje rovněž rubriku věnovanou životu naší církevní obce. S povděkem přítomní kvitovali vydání brožurky o našem chrámu v ruštině a její rozšířené avizované vydání v jazyce českém. Obě brožurky jsou společným dílem o. prot. Josefa Hauzara, duchovního správce a žalmisty br. Eduarda Neupauera.

Rada starších potvrdila delegáta na Eparchiální shromáždění pražské eparchie do Mostu, konaného 3. listopadu a rovněž vzala na vědomí místo a čas duchovním správcem svolaného shromáždění církevní obce, které se konalo 21. října.

                                                                                                        -  jh  -

----------------------------

Mokřina

Kaplička Narození Přesvaté Bohorodice, která je v majetku obce Milíkov, je současně chrámem místní filiální církevní obce v rámci PCO v Mariánských Lázních. S velkým nasazením a obětavostí se podařilo místostarostovi panu Ladislavu Ivány sehnat dotaci na nutnou opravu střechy a věžičky. Již po několik let se totiž na OÚ v Milíkově obrací duchovní správce o. Josef Hauzar společně s místními věřícími o pomoc. A tak letos byla tato prosba vyslyšena. Během měsíce září a říjen provedla odborná firma nutné opravy tak, že do vánočních svátků se plánuje kapli vybílit a znovu připravit k bohoslužbám. V této souvislosti patří velký dík rodině Michala Zolotara, který v místě dohlíží na zdárný průběh stavebních prací.

Kaplička se tradičně naplní 40-50 věřícími 26. prosince na vánoční svátky a svátcích velikonočních dle západní paschálie. Další bohoslužby se konají po ohlášení v průběhu celého roku.

                                                                                          -  jh  -