o. Evžen Červinský předává dar chrámu sv. Vladimíra