Požehnání paschálních pokrmů na konci paschální jitřní, 5.5. 2013