Br. Konstantin Nikolaev dostává v hoteleu Krakonoš řád sv. Gorazda