Požehnání nové ikony sv. Vladimíra, o. archimandrita Marek a o. Evžen Červinský, ředitel ÚER PPE