Požehnání paschálních pokrmů na konci liturgie, 5.5. 2013