Svatováclavské setkání lidí dobré vůle, 29. 09. 2012, rozhovor s vladykou Kryštofem